Wednesday, September 26, 2007

மலையின் உச்சியில் விலங்கொன்றின் இருப்பு.!


படத்தின் மேல் கிளிக்செய்யுங்கள்.

2 comments:

குசும்பன் said...

உடும்பு போல் இருக்கிறது!
கிளிக் செஞ்சு பார்த்தால் பிக்ஸல் பிக்ஸலாக சரியாக தெரியவில்லை!

வித்யா கலை(ள)வாணி said...

புலி முன் கால்களை தூக்கி பாய்வது போன்று உள்ளது. தமிழீழத்திற்காக இருக்குமோ!